fbpx

Przekazy medialne
w czasie pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 pochłonęła już setki tysięcy istnień ludzkich, wobec czego stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla ludzkości. Podjęcie niezbędnych działań w kierunku zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa spowodowało pogorszenie koniunktury gospodarczej państw na całym świecie i rozmaite konsekwencje w obszarze psychologicznym obywateli. Obecną sytuację określa się jako najgorszy światowy kryzys od czasów II Wojny Światowej. Drastyczne zmiany dotknęły niemalże wszystkie segmenty rynku. Nie pozostały obojętne także dla funkcjonowania mediów masowych.

Od początków XX wieku media odgrywają szczególną rolę w komunikowaniu społecznym, jednakże w okresach społecznych zagrożeń i niepokojów ich znaczenie jest szczególne. Są bowiem nie tylko źródłem informacji o rzeczywistych i potencjalnych zagrożeniach, ale także kształtują „pseudośrodowisko”, irracjonalne i często egoistyczne wyobrażenia społeczne, które mają wpływ na indywidualne zachowania i decyzje (Lippmann, 1922). W 2020 roku podstawowym źródłem globalnego zagrożenia jest pandemia spowodowana koronawirusem, zagadnienia dotyczące nowej odmiany wirusa zdominowały ramówki zarówno mediów głównego nurtu, jak i tych o zasięgu lokalnym. Pomimo prowadzenia przez polski rząd oficjalnej polityki informacyjnej, w szczycie zachorowalności to właśnie media stanowiły dla obywateli główne (lub często jedyne) źródło informacji o liczbie zarażonych, zgonów oraz rozmaitych procedurach bezpieczeństwa wprowadzanych na terenie kraju. 

Od połowy stycznia do połowy marca 2020 roku

_________ 

Badania przeprowadzone przez agencję Publicon i firmę Press-Serwis Monitoring Mediów 

0
tysięcy

publikacji w mediach tradycyjnych

0
miliona

publikacji w portalach społecznościowych

Zaistniałe warunki mogły znacząco wpłynąć zarówno na jakość i rzetelność publikowanych treści, jak i na zmianę nastrojów i zachowań społecznych. Użytkownicy mediów spotykający się z dużą ilością informacji, często sprzecznych, czy niepełnych, nie byli w stanie na bieżąco weryfikować ich prawdziwości, co oznacza, że to na mediach informacyjnych, które działać powinny zgodnie z zasadami profesjonalizmu, spoczywała odpowiedzialność za dostarczanie informacji. Ich wydźwięk ma wpływ na kształt opinii publicznej (Czyżewski, 1997; Noelle-Neuman, 2004; Maxwell, 2008), a co za tym idzie – na wzbudzanie lub wyciszanie paniki.

Realizowane badanie ma za zadanie weryfikację dwóch głównych hipotez badawczych:

Publikacja

Zwieńczeniem drugiego etapu badania będzie upowszechnienie wyników badań poprzez wydanie publikacji prezentującej wnioski i efekty zrealizowanego projektu. 

Wyniki badań ukażą się w języku angielskim, w otwartym dostępie w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Skip to content